Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Nowa norma techniczna ES-TRIN 2019/1

20.04.2019 r.
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Żeglugi Śródlądowej informuje, iż dostępna jest najnowsza wersja normy ES-TRIN 2019/1 ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej.
Norma jest gotowa do pobrania ze strony internetowej Europejskiego Komitetu ds. Opracowania Norm w Żegludze Śródlądowej - CESNI w czterech dostępnych językach (angielskim, niemieckim, francuskim i holenderskim).

Najważniejsze informacje związane z normami emsiji spalin w żegludze śródlądowej

20.03.2019 r.
W związku z wejściem w życie dyrektywy unijnej 2016/1628 odnoszącej się do limitów emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników maszyn nie poruszających się po drogach, Europejskie Stowarzyszeniem Producentów Silników Spalinowych (EUROMOT) wraz z Komitetem CESNI wydało ulotkę zawierającą odpowiedzi na najczęściej zadawane w tej dziedzinie pytania.
Ulotka wydana została w języku angielskim i możliwa jest do pobrania tutaj.

Seminarium naukowo-techniczne „Perspektywy rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej”

20.02.2019 r.
15.02.2019 r. Kierownik Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej Pan dr inż. Wojciech Ignalewski wziął udział w Seminarium naukowo-technicznym pn „Perspektywy rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej” - transport wodny śródlądowy w Polsce do 2030 roku. Seminarium zostało zorganizowane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
Dr inż. Wojciech Ignalewski poprowadził wykład pt „Niskoemisyjna żegluga na międzynarodowych drogach wodnych UE”

III Sejmik Odrzański

10.06.2018 r.
6 czerwca 2018 r. we Wrocławiu w ramach Samorządowego Roku Rzeki Odry zorganizowano III Sejmik Żeglugi Śródlądowej - Sejmik Odrzański. W trakcie spotkania dobywały się dyskusje m.in. na temat kwestii społecznych związanych z Odrą, szans i zagrożeń wykorzystania gospodarczego rzek objętych obszarami Natura 2000, polityki europejskiej wobec łańcuchów transportowych.
Omawiano także zagadnienia związane z europejskimi komisjami rzecznymi (Komisje: Reńska, Mozelska, Dunajska, rzeki Sawy). W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, organizacji, stowarzyszeń i fundacji klastrów zajmujących się żeglugą śródlądową, a także eksperci i ekolodzy.
Jednym z prelegentów Sejmiku był Kierownik CINTRE Pan dr inż. Wojciech Ignalewski, który próbował odpowiedzieć na pytanie Czy należy utworzyć Komisję Odrzańską?

XVII Narada Przednawigacyjna "Polska Żegluga Śródlądowa 2018"

14.03.2018 r.
12 marca 2018r. w Szczecinie odbyła się XVII Narada Przednawigacyjna "Polska Żegluga Śródlądowa 2018". 
Podczas spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarko Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Armatorami, przedstawicielami środowiska akademickiego oraz zaproszonymi Gośćmi poruszono bieżące tematy dotyczące branży żeglugi śródlądowej.

Jednym z prelegentów XVII Narady Przednawigacyjnej był Kierownik CINTRE Pan dr inż. Wojciech Ignalewski, który poruszył dwie kwestie: nowych wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej oraz Centrum Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej.

Umowa CINTRE i EIBIP

27.01.2018 r.
25 stycznia 2018 r. w Rotterdamie podpisana została międzynarodowa umowa pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a EIBIP w zakresie włączenia Centrum Dydaktyczno - Badawczego Żeglugi Śródlądowej do Projektu.

CINTRE a EIBIP

7 czerwca 2017 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbyło się uroczyste spotkanie Pana Khalid Tachi (Dyrektora Zarządzającego) oraz Pana Boudewijn Hoogvelt (Koordynatora EIBIP) oraz Pana Jacka Przepiórskiego (Prorektor ds. nauki ZUT).


Celem spotkania było zaprezentowanie zaplecza technicznego Uczelni, w tym Wydziału Techniki Morskiej i Transportu oraz omówienie warunków przystąpienia i podjęcia współpracy w ramach EIPIB.Powołanie CINTRE

10.05.2017 r.


W dniu 10. maja 2017 r. na mocy Zarządzenia nr 31 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Techniki Morskiej i Transportu utworzone zostało Centrum Dydaktyczno - Badawcze Żeglugi Śródlądowej.


Kierownikiem Centrum został Pan dr. inż. Wojciech Ignalewski.