Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Główne cele Centrum Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej

  • Utworzenie zaplecza naukowo-technicznego do realizacji prac badawczo-rozwojowych.
  • Tworzenie programów naukowo-badawczych oraz inicjowanie, realizacja i koordynowanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.
  • Audyty potencjału technicznego i technologicznego przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej, biur konstrukcyjnych i stoczni rzecznych.
  • Prace koncepcyjne i projektowe nowych jednostek oraz modernizacji jednostek pływających żeglugi śródlądowej pod kątem dostosowania ich do najnowszych wymagań technicznych.
  • Wykonywanie badań i analiz związanych z potrzebami rynku żeglugowego w zakresie techniki, technologii przewozów i ekonomiki transportu śródlądowego.
  • Budowa laboratoriów badawczych dla potrzeb żeglugi śródlądowej.
  • Kształcenie, doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji kadr żeglugi śródlądowej.
  • Współpraca z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami żeglugi śródlądowej.
  • Prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej realizacji przedsięwzięcia.