Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

CINTRE

W dniu 10. maja 2017 r. na mocy Zarządzenia nr 31 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Techniki Morskiej i Transportu utworzone zostało Centrum Dydaktyczno - Badawcze Żeglugi Śródlądowej.


Kierownikiem Centrum został Pan dr. inż. Wojciech Ignalewski.