Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

European Inland Barging Innovation Platform

W 2016 roku Komisja Europejska za pośrednictwem Dyrektoriatu Generalnego ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE EU) koordynuje prace związane z konsolidacją innowacyjnych centrów żeglugi śródlądowej na potrzeby rozwoju tego sektora w Europie.


European Inland Barging Innovation Platform (EIBIP) jest platformą wymiany wiedzy, prowadzenia badań i analiz oraz opracowywania ekspertyz w celu promowania innowacji w sektorze żeglugi śródlądowej. Platforma umożliwia współpracę i wymianę informacji pomiędzy jej członkami oaz wspólne podejmowanie problemów występujących w sektorze.


EIBIP jest również partnerem w komunikacji z interesariuszami, takimi jak instytuty europejskie, komisje rzeczne, podmioty administracji, partnerzy społeczni i inni. Platforma innowacji pełni rolę pośrednika w europejskich projektach dotyczących sektora żeglugi śródlądowej.


EIBIP jest projektem realizowanym w ramach umowy z DG MOVE Komisji Europejskiej nr MOVE.B3/SER/2015-224/S12.720217.


Do 2017 roku włączono do projektu cztery innowacyjne centra: w Niemczech (MARIKO), Austrii (Pro Danube), Holandii (EICB), Francji (VNF).


Zgodnie z zasadą przyjętą w Projekcie Komisji Europejskiej, do współpracy może przystąpić tylko jeden ośrodek badawczo-naukowy z państwa wspólnotowego.Droga CINTRE do EIBIP

8 czerwca 2017 roku na V Międzynarodowym Kongresie Morskim, Przedstawiciele EIBIP ogłosili oficjalnie rozpoczęcie współpracy pomiędzy EIBIP oraz Centrum Dydaktyczno - Badawczego Żeglugi Śródlądowej Wydziału Techniki Morskiej i Transportu (CINTRE). Zaprezentowane zostały również główne cele i zadania Centrum Dydaktyczno - Badawczego Żeglugi Śródlądowej.


25 stycznia 2018 roku w Rotterdamie podpisana została międzynarodowa umowa pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a EIBIP w zakresie włączenia Centrum Dydaktyczno - Badawczego Żeglugi Śródlądowej (CINTRE) do Platformy.