Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Centrum Dydaktyczno - Badawcze Żeglugi Śródlądowej CINTRE
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT
al. Piastów 41
70-065 Szczecin
+48 (91) 449 47 50
www.cintre.zut.edu.pl
cintre@zut.edu.pl